• Kindernevendienst nieuws

Kindernevendienst nieuws

In de zomermaanden zijn er gezamenlijke kerkdiensten in onze Dorpskerk. De leiding van de kindernevendienst heeft ervoor gezorgd dat ook tijdens deze diensten er kindernevendienst is voor de kinderen van de basisschoolleeftijd.

Na deze zomermaanden, als de diensten weer in beide kerken zijn, zullen de kindernevendiensten weer alleen in de Scheppingskerk verzorgd worden. Alleen als er dan één gezamenlijke dienst is in de Dorpskerk, dan zijn we daar natuurlijk ook weer voor de kinderen.

De KND-XL diensten gaan ook wat veranderen. Deze waren altijd op de eerste zondag van de maand, maar we gaan nu in het rooster kijken wanneer we denken dat de meeste ouders met jonge kinderen naar de kerk zullen komen.
Op die zondagen gaan we dan de extra leuke KND-XL verzorgen.
Ook hebben we een nieuw thema voor alle KND-XL voor het komende jaar. Van de data en bijzonderheden over de KND-XL komt nog afzonderlijk bericht, dus houd de ontmoeting goed in de gaten als je erbij wilt zijn. Wat het thema wordt blijft nog even een verrassing, maar dat het leuk gaat worden staat vast.

Komen jullie ook allemaal? En neem je vriendjes en vriendinnetjes mee. Het wordt steeds leuker als we met heel veel zijn.

Tot dan!!