• Gespreksavond

Gespreksavond

De kerkenraad is zich ervan bewust dat het visitatierapport veel oproept.
Het is goed om daar met elkaar over in gesprek te zijn, of zoals de visitatoren aanraden: ‘elkaar in de moeilijke omstandigheden te blijven zoeken en bemoedigen’.

Daarom organiseren we een aantal momenten waarop iedereen welkom is.
Tijdens deze ontmoeting is er gelegenheid om met elkaar te delen wat het rapport oproept aan gevoelens. Het zijn ontmoetingen van hart tot hart: vooral naar elkaar luisteren als gemeenteleden.

Het gesprek wordt begeleid door Huibrecht Bos, voorzitter kerkenraad en ds. Pieter Terpstra, interim-predikant.

Wanneer

geen geplande datums bekend