• ds. Pieter Terpstra

ds. Pieter Terpstra

“.. ik ben interim-predikant in dienst van de Protestantse Kerk. Dat ik doe ik voor de helft van de week; de andere helft ben ik gemeentepredikant in Heemstede. Een interim-predikant kan ingezet worden op momenten dat het niet vanzelf gaat en een blik van buiten kan helpen. Denk aan visieontwikkeling, vacature of vragen rond organisatie en vrijwilligers. En ook vaak op momenten dat het spannend is in een gemeente. In de eerste fase ga ik vooral verkennen. In overleg met de kerkenraad, stellen we mijn exacte opdracht vast. Nu begin ik met kennismaken, inlezen en gesprekken over bijvoorbeeld het visitatierapport.

Op gezette tijden zullen er ‘inloopmomenten’ zijn en is ieder die dat wil welkom om met mij in gesprek te gaan. Die momenten zult u later kunnen vinden in de agenda op de website..”

De contactgegevens zijn tel. 06 - 48 567 183 of e-mail terpstra@terpstraonline.nl