• Bericht van de visitatiecommissie

Bericht van de visitatiecommissie

De visitatie in de Protestantse Gemeente Leiderdorp is in de afrondende fase. Nadat het visitatierapport is aangeboden aan de kerkenraad en daar met de visitatoren is besproken zal de gemeente worden ingelicht over de adviezen in het rapport.

De datum voor deze informatie avond is dinsdag 28 mei a.s. om 20.00 uur in de Dorpskerk.
Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd de avond bij te wonen.

Wanneer

di 28 mei 2024 20:00u
Dorpskerk