• Vrede en alle goeds voor 2024

Vrede en alle goeds voor 2024

Bij de start van dit nieuwe jaar wens ik jullie vrede en alle goeds toe. Een jaar dat voor mij begint met een nieuwe rol: voorzitter van de kerkenraad. Het is een bijzondere tijd. Elke tijd is bijzonder, maar er is nu zoveel aan de hand in de wereld. Toch is het niet vanzelfsprekend dat kerken volstromen. Binnen onze kleine gemeenschap in de grote gemeenschap navigeren we door onze eigen zoektochten, uitdagingen en dilemma’s.

We gaan in 2024 verder werken aan onze kerk. Ik doe graag mee. Van binnen en buiten komen vragen op ons af. De verwachtingen zijn hoog en de tijd van mensen is beperkt. Het zijn in dat opzicht best moeilijke tijden. Het lijkt wel ingewikkelder dan ‘vroeger’ om het iedereen naar de zin te maken. Net als in de rest van de samenleving kan het lastig zijn om onze relaties en gesprekken positief te houden als we van mening verschillen.

Wij willen elkaar daarbij niet uit het oog verliezen. Zeker in de kerk mogen we elkaar niet kwijtraken. Dat is geen probleem als we het met elkaar eens zijn. Als we het niet met elkaar eens zijn, mogen we hopen dat we elkaar begrijpen. Maar de echte opgave is dat we begrip kunnen houden voor de mensen en meningen die we niet begrijpen. Begrijpen is nog wat anders dan begrip hebben en tonen.

Verschillen in standpunten zijn natuurlijk en zelfs noodzakelijk voor onze kerk om onze weg te vinden. Wij als kerk zijn er om God te ontmoeten en er voor elkaar te zijn. De wens 'Vrede en alle goeds' heb ik van een wijze Franciscaan met wie ik jaren in een schoolbestuur zat. Meer dan een standaardgroet voelde het steeds als een krachtige wens en eigenlijk een opdracht.

Dus voor dit jaar, wens ik jullie en ons, vrede en alle goeds.

Huibrecht Bos