• GEZOCHT: enthousiaste beheerder automatisering

GEZOCHT: enthousiaste beheerder automatisering

Ook onze Protestantse Gemeente kan niet om automatisering heen. Denk aan de website, de app APPOSTEL, het ledenregistratiesysteem, e-mail, laptops, etc. Dit alles moet beheerd worden om het feilloos te laten draaien om daar als gemeente maximaal profijt van te hebben. Dit beheer valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters (CvK).

Wij zoeken een enthousiaste vrijwilliger die enige affiniteit heeft met dit beheer van onze automatisering, zonder dat het nodig is om een specialist te zijn. Als je tijd en zin hebt om je wat meer in deze systemen te verdiepen dan maken we graag een afspraak met je om eens te zien waar je op inzetbaar kunt en wilt zijn. Je mag lid van het CvK worden, maar het hoeft niet.
Bel mij eens op om er verder over door te praten.
Gerard Vesseur (vz CvK), 06-53761790