• Visitatie

Visitatie

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Leiderdorp heeft, via de classispredikant, visitatie aan gevraagd vanwege gerezen problemen. In december heeft een eerste gesprek tussen de visitatoren en de kerkenraad plaatsgevonden. Medio januari zijn de visitatoren ds. M.M. Bogaard, ds. H.M. Burggraaf en ds. E.H. van der Weide met hun werk begonnen.

Om inzicht in de problematiek te krijgen voeren zij in deze eerste periode gesprekken met mensen die daartoe door hen worden uitgenodigd. Gemeenteleden die van mening zijn dat zij een bijdrage kunnen leveren aan deze verkenning of aan een mogelijke oplossing, kunnen contact opnemen met de contactpersoon van de visitatiecommissie, ds. M.M. Bogaard, m.bogaard@protestantskralingen.nl