• Vespers in de Stille Tijd

Vespers in de Stille Tijd

Evenals voorgaande jaren worden er in de 40-dagentijd voor Pasen oecumenische vesperdiensten georganiseerd in een samenwerking van de Rooms-Katholieke parochiekern ‘De Goede Herder’ en de Protestantse Gemeente in Leiderdorp en Zoeterwoude/Rijndijk

Tijdens de Veertigdagentijd bereiden wij ons voor op Pasen.
Vroeger sprak men over vastentijd.
De periode van de Veertigdagentijd is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen.

Het thema van de vespers is: ‘Op de proef gesteld’

Onderweg naar Pasen met Job

Job is een verhaal, een parabel, een boek van wijsheid, over de aloude vraag van mensen, hoe met het lijden om te gaan – waar het ook vandaan komt; hoe je staande kunt blijven als het onrecht toeslaat – wie het je ook aandoet; en wat je daarin van God én van mensen hebt te verwachten.

Geen mens blijft lijden bespaard. Dat is niet gezegd om je bang te maken, maar het is de realiteit van het leven. De bijbel is een realistisch boek. Het spiegelt je geen droomwereld voor, maar geeft voeding om in de echte wereld mens te worden, de vragen van het leven onder ogen te zien. (Bijbelse verhalen tonen Gods betrokkenheid op deze wereld en op jouw leven.)