• Nieuwe organist Jan van der Zwart

Nieuwe organist Jan van der Zwart

Al op jeugdige leeftijd werd ik geboeid door het orgel in de kerk, het carillon in het stadje waar ik opgroeide en het "familieberoep" van onderwijzer, en ik besloot om in mijn latere leven deze drie zaken te gaan combineren.

Als serieuze amateur volgde ik een grondige opleiding in het kerkelijk orgelspel. Op 16-jarige leeftijd werd ik benoemd tot organist in twee Delftse wijkkerken en volgde enkele jaren later mijn docent Leen ‘t Hart, een bekende vakmusicus, op als bespeler van het grote Leeflang-orgel in de Immanuelkerk te Delft, waar ik ruim een halve eeuw bleef werken. Hiernaast was ik als organist verbonden aan kerken in achtereenvolgens Loosduinen, Waddinxveen, Houten en mijn woonplaats Gouda. Daar bespeel ik momenteel als vaste organist een Maarschalkerweerd-orgel bij de Federatie van remonstranten en doopsgezinden.

Naast mijn baan als leraar basisonderwijs studeerde ik aan de Beiaardschool te Amersfoort, waar ik met onderscheiding het einddiploma behaalde. Op talloze toreninstrumenten gaf ik concerten. Al decennia lang ben ik in functie als stadsbeiaardier van Maassluis en Zwijndrecht.