• Van de penningmeester

Van de penningmeester

De voorbereidingen voor de jaarlijkse Aktie Kerkbalans in januari 2024, de belangrijkste inkomstenbron voor onze gemeente, zijn weer begonnen.
Het wordt zeer op prijs gesteld als u via de e-mail meedoet om het aantal enveloppen dat we moeten rondbrengen zo laag mogelijk te houden. Daarvoor is een juist e-mailadres nodig.
Is dit adres in het afgelopen jaar gewijzigd of bij ons nog niet bekend, wilt u dan een mailtje met de juiste informatie sturen naar ledenadm@pgleiderdorp.nl ?

Geeft u ieder jaar aan onze kerk?

Dan is het te overwegen om een Periodieke Gift af te sluiten. Het bedrag dat u jaarlijks geeft kunt u op uw Belastingformulier (deels) aftrekken als gift, maar een Periodieke Gift kunt u helemaal aftrekken. Daardoor betaalt u minder belasting. Dan zou het toch mooi zijn als u de kerk ietsje meer geeft?

Een Periodieke Gift afsluiten is niet ingewikkeld. Kijk eens op de website van de Belastingdienst (www. Belastingdienst.nl en dan “Periodieke Gift” intikken).

Wilt u hulp bij het invullen van het formulier dan kunt u gerust Peter Meijer, onze administrateur, bellen op 06 – 1344 7511.