• Kerstnacht in de Houtkamp
  • Kerstnacht in de Houtkamp

Kerstnacht in de Houtkamp

Nog een maand te gaan en dan staan we er weer! Kerstnacht in de Houtkamp!

De zomer lijkt, mede door het warme weer, nog maar net achter de rug echter zijn wij al druk aan het organiseren geslagen voor... Kerst! En wel de kerstnachtdienst in de Houtkamp op kerstavond.

Wij nodigen u van harte uit om ook dit jaar samen met vele anderen de viering in de Houtkamp bij te wonen.

Mocht u interesse hebben om aan te sluiten bij de werkgroep of om mee te helpen als opbouwer, afbouwer of steward, meld je dan bij Eefje van Wersch (06-38829466) of bij een van de betrokken pastores: Tim Wildeman of Bertien Bos.

Het houden van zo'n mooie viering in de Houtkamp voor heel Leiderdorp kost veel geld. Gelukkig hebben we een aantal sponsors die ons financieel ondersteunen.

Maar die bijdragen dekken nog lang niet de uitgaven. Wij vragen u indien mogelijk om ons te steunen met een gift op onderstaand rekeningnummer.

NL66 INGB 0002 6596 39
t.n.v. Protestantse Gemeente Leiderdorp
o.v.v. Kerstnachtviering

Wanneer

zo 24 december 2023 21:30u
Houtkamp in Leiderdorp