• Amnesty

Amnesty

Vanaf zondag 17 september delen we in beide kerken maandelijks de voorbeeldbrieven van Amnesty International uit waarin we schrijven voor de Indiase studentenactivist Umar Khalid die ruim 3 jaar vastzit zonder rechtszaak.
Khalid liet zich kritisch uit over een wet die discriminerend is voor moslims. Sindsdien zit hij onterecht vast. Hij heeft niets misdaan.
En we schrijven voor de Egyptische advocaat Ibrahim Metwaly, die 5 jaar geleden op het vliegveld van Cairo werd opgepakt. Hij was onderweg naar de Verenigde Naties in Geneve om te praten over mensenrechtenschendingen in Egypte. Dat wilden de autoriteiten voorkomen. Metwaly is gemarteld en zit vast in een beruchte gevangenis.

U kunt de voorbeeldbrieven ook zelf downloaden via de pgl-website of direct van: https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties.
Door te schrijven helpt u mee om de vele postzakken te vullen die de autoriteiten ontvangen over gewone mensen voor wie Amnesty International wereldwijd aandacht vraagt, omdat hun mensenrechten op grove wijze worden geschonden.
Onderstaand gedicht is van Jacqueline van der Waals (1868-1922) dat onder andere is afgebeeld op de gedenkplaat van voormalig joods werkkamp ‘Ybenheer’ in Fochteloo (Fr.).
Bert Crama, tel. 5414103 en Clarissa van Hartingsveldt, tel. 5410451


Geef mij de moed om onrecht te onderkennen

Geef mij de moed om onrecht te onderkennen,
Ook waar 't door eeuwen van gebruik gewettigd wordt,
Den vasten wil aan onrecht nooit te wennen,
Ook waar de macht, het weg te nemen, schort.