• Vaststellen collectedoelen

Vaststellen collectedoelen

Omdat alle digitale giften eerst overgemaakt worden naar de Diaconie, bereikte ons onlangs de vraag hoe de verdeling over de bestemmingen gemaakt wordt en of Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingenssamenwerking nog evenredig meedelen.
.

Dit is zeker het geval, jaarlijks maken we een voorstel volgens een vast rooster en dit collecterooster wordt daarna door de Kerkenraad vastgesteld. Er is een vaste verdeling over de Diaconie (18 collectes), Zending (5), Kerk in Actie (13), Plaatselijke Jeugdwerk (4) en overige PKN collectes.

We volgen daarbij zoveel mogelijk het collecterooster van de PKN/Kerk in Actie. Dit betekent dat er regelmatig in alle Protestantse Kerken voor hetzelfde doel gecollecteerd wordt. Daarnaast kiezen we als groep of commissie onze eigen bestemmingen. Beschrijvingen van de collectedoelen vindt u per zondag in Ontmoeting en op de website, de Zondagsbrief en de schermen in de kerken