• Beleidsplan PKN en Protestantse Gemeente Leiderdorp

Beleidsplan PKN en Protestantse Gemeente Leiderdorp

Hier vindt u de beleidsplan van de PKN en van de Protestantse Gemeente Leiderdorp.

De Protestantse Gemeente Leiderdorp is volop in beweging. Aan een nieuw Beleidsplan wordt gewerkt, maar daarvoor is meer tijd nodig.

In de Kerkenraad van 21 november 2023 is besloten dat het huidige Beleidsplan van kracht blijft zolang er nog geen nieuw Beleidsplan is aangenomen.

Hieronder klikt u door naar de beleidsplannen