• De Paaskaars

De Paaskaars

Met Pasen is er een nieuwe Paaskaars de kerk binnengebracht.
Op de Paaskaars van dit jaar staan de alfa en de omega, de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet. De symbolische betekenis komt uit het boek Openbaring waaarin Jezus zichzelf de alfa en omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde noemt.

De grote P en X is een oud monogram. In het Grieks zijn dit de volgende letters: Chi is de letter X en Rho de letter P, de eerste twee letters dus van het woord Christos. In het Latijn staat het voor Pax Christus, de vrede van Christus.

De vredesduif onderaan de kaars staat in een oranje/geel medaillon. Een teken van vrede maar ook van de Geest. Wie een bezoek heeft gebracht aan de Sint Peter in Vaticaanstad, weet dat dit gebaseerd is op een glas in lood raam dat gemaakt is door de kunstenaar Bernini.
Het logo van de PKN is hier ook op gebaseerd.