• Collecteverdeling

Collecteverdeling

Als diakenen krijgen we nogal eens de vraag of alle collectes van die zondag of die maand op één hoop worden gegooid en daarna verdeeld worden over de diaconale doelen en het plaatselijk kerkenwerk. Enige uitleg schept waarschijnlijk duidelijkheid.

De collectes in de kerken worden gehouden met gekleurde collectezakken. Blauw in de Scheppingskerk en groen in de Dorpskerk zijn altijd de eerste collectezakken die rondgaan en bestemd zijn voor het doel van die zondag.
Daarna volgen rood in de Scheppingskerk en zwart in de Dorpskerk, waarvan de opbrengst bestemd is voor het plaatselijk kerkenwerk. Belangrijk is om de zakjes in de juiste volgorde door te geven, wat helaas niet atlijd gebeurt.
Na afloop van de dienst gaan de opbrengsten in verschillende cassettes en worden apart geteld.

Sinds de coronatijd komen er ook veel collectegiften binnen via het banknummer van de diaconie. Soms is dit een grotere maandelijkse gift, soms is dit een gift bestemd voor een specifieke zondag.

Als iemand een collectegift overmaakt zonder nadere omschrijving wordt deze volgens een vastgestelde verdeelsleutel verdeeld over de collectedoelen van de maand of zondag en het plaatselijk kerkenwerk. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op de gemiddelde opbrengsten uit de kerken over een langere periode: 55% voor het specifieke doel en 45% voor het plaatselijk kekernwerk.

Wil iemand een gift overmaken met een speciale bestemming dan is het belangrijk om dat bij de overschrijving goed te vermelden.

Gelukkig zijn de inkomsten uit collectes in de coronaperiode en ook het laatste jaar niet teruggelopen, waardoor we als diaconie met de opbrengsten nog veel goede dingen kunnen doen en ook ons plaatselijk kerkenwerk ondersteund wordt.