• Oproep voor iedereen

Oproep voor iedereen

Oproep voor iedereen die:
De jeugd een warm hart toe draagt!
Goede ideeën heeft!
Enthousiast wil meehelpen die ideeën te realiseren!

Wij zijn op zoek naar:
- Leiding voor de jeugdkerk
- Leiding bij de kindernevendienst
- Deelnemer Taakgroep Jeugd (jongeren zeker welkom)
- Mensen die af en toe willen helpen bij uitvoering van al die goede ideeën

Wij bieden:
- Enthousiasten, gezellige mensen om samen bovenstaande mee uit te voeren.

Waarom:
- We willen ons geloof doorgeven aan onze jeugd en dan is het belangrijk dat zij zich thuis voelen bij onze kerkgemeenschap en bij elkaar.
- Wij hopen dat u/jij wilt komen helpen om het voor hen aantrekkelijker te maken om (weer) naar de kerk te komen en aan activiteiten deel te nemen. Een aantal mensen is hier al hard mee bezig, maar uw/jouw hulp is heel erg welkom!

Dus:
- Heb je ideeën: geef ze aan ons door!
- Heb je nog een beetje tijd: kom erbij!

Voor vragen of opgave kan je tereht bij de leden van de Taakgroep Jeugd: Tim Wildeman (tim.omarm@gmail.com), Christa Jukema, Aart Brezet, Marja van der Kruk.