• De Bijbel open

De Bijbel open

De oude verhalen uit de Bijbel lezen we samen als mensen van vandaag. We lezen een tekstgedeelte uit de Bijbel, horen wat uitleg bij de tekst en gaan in gesprek over hoe wij nu tegen de tekst aankijken en wat het ons te zeggen heeft voor ons leven nu. Dit wordt afgewisseld met onderwerpen die de deelnemers aandragen.

Welkom om één of meerdere keren mee te komen doen.


Informatie en opgave: ds. Bertien Bos, tel 06-21 65 79 57

Wanneer

maandelijks 1e maandag 10:30-12:00u
ma 4 maart 2024
ma 1 april 2024
ma 6 mei 2024
ma 3 juni 2024
ma 1 juli 2024
Scheppingskerk