• Oecumenische vespers

Oecumenische vespers

Evenals voorgaande jaren worden er in de 40 dagentijd voor Pasen oecumenische vesperdiensten georganiseerd in een samenwerking van de Rooms-Katholieke parochiekern ‘De Goede Herder’ en de Protestantse Gemeente in Leiderdorp en Zoeterwoude/Rijndijk

Het thema van de vespers is: ‘Mensen onderweg’

We volgen deze weken de verhalen uit het Bijbelboek Numeri.

Er is geen ander boek dan de Bijbel dat ons zo duidelijk vertelt dat de geschiedenis van de mensheid een geschiedenis is van mensen die onderweg zijn.

Het begint al met Adam en Evan die vanuit het paradijs een plek moeten vinden in de wereld.

Abraham wordt geroepen om zijn land te verlaten , en Mozes leidt het volk 40 jaar door de woestijn op weg naar het beloofde land.

Ook Jezus trok in zijn leven rond, niet alleen door Israël, maar ook daarbuiten. Hij gaf zijn discipelen opdracht om naar de uiteinden van de aarde te trekken om de Blijde boodschap te verkondigen.

Maar laten we ook onze eigen geschiedenis niet vergeten.

Europa is ontstaan juist door mensen die in beweging waren en elders een plek zochten om te veroveren , te handelen of te wonen.

Maar ook in onze tijd zijn er talloze mensen onderweg” als vluchtelingen, ontheemden, migranten en remigranten, al dan niet gedwongen, op zoek naar veiligheid en een plek om te wonen..

Het boek Numeri vertelt in een samenstel van verhalen over de grote reis door de woestijn naar het beloofde land.

En een terugkerend thema in deze verhalen is steeds : de lange duur, het moeten zien te overleven, en de karigheid van het woestijnbestaan.

Hiermee laten de verhalen ons deze veertigdagen tijd ons bezinnen voor een moderne veertigdagen reis naar Pasen toe.

De woestijn is decor voor alle tijden!

Op deze reis zijn er twee pleisterplaatsen op de 3e en 5e donderdag, waar we samen aan tafel gaan en sobere vastenmaaltijd gebruiken voorafgaand aan de vesper.

Van harte welkom op donderdag avond van 19.15 – 19.45 uur

23 februari Scheppingskerk!!!!1
2 maart De Goede herder
9 maart Dorpskerk voorafgaand de vastenmaaltijd om 18.00 uur
16 maart De goede Herder
23 maart Dorpskerk voorafgaand de vastenmaaltijd om 18.00 uur
30 maart De Goede Herder Viering van Boete en Verzoening Aanvang 19.30 uur

Namens de oecumenische vespergroep’
Liesbeth van Meeteren