• Solidair met Oekraïne

Solidair met Oekraïne

Solidair met Oekraïene: DOE MEE!

In het januarinummer van Ontmoeting schreven de pastores over solidariteit met de kerken in Oekraïne. Daarbij werd een appel gedaan op de gemeente om besparingen in energie ook mede ten goede te laten komen aan bijvoorbeeld kerken of diaconaat in Oekraïne. Het college van kerkrentmeesters heeft nu een bedrag van € 2.000 beschikbaar gesteld voor dat doel, en de diaconie voegt daar € 2.000 aan toe.

Omdat we in het voorjaar een paasgroet hebben gestuurd naar de Orthodoxe parochie in Amsterdam hebben we daar NU ook een kerstgroet heen gestuurd en gevraagd of ze in hun contacten met de Oekraïners een goede bestemming voor dit geld weten. Priester Hildo Bos heeft ons een voorstel gestuurd om het naar twee parochies te sturen via een priester van de Oekraïense Orthodoxe Kerk, Oleg Koza, die als vluchteling in Nederland verblijft.

Hij stelt voor om het geld te doneren aan de parochie van de heilige Panteleimon in Vyshorod ten noorden van Kiev. Deze parochie wordt geleid door de zeer actieve priester Dionysios Sergeyevich, die enorm veel doet voor binnenlandse vluchtelingen, ziekenhuizen, kindertehuizen, en ook één keer per week voedsel naar het front stuurt.

Uit een recent rapport van de humanitaire activiteiten van de parochie blijkt dat ze veel transporten verrichten met voedselpakketten, medicijnen voor een militair hospitaal, babyvoeding en luiers voor tehuizen van ontheemde kinderen. Veel van die hulp komt uit Polen.

Priester Dionysios schrijft: "Momenteel, als gevolg van regelmatige stroomuitval en storingen in de benzinetoevoer, hebben we financiële problemen. Als rector van de kerk van St. Ponteleimon doe ik daarom een beroep op allen om hulp. God zegene u en bedankt voor uw antwoord."

De tweede parochie die priester Oleg Kozak voorstelt voor steun is de kerk van de heilige Nikolaas in Gornostaypol, regio Ivanovsk (rector: priester Alexander Mironenko). Deze kerk ligt op vijf kilometer van de veiligheidszonde rond de kerncentrale van Chernobyl en is vanaf de eerste dagen van de oorlog onder Russische bezetting geweest.

Na de bevrijding van het gebied zijn er regelmatig diensten in de kerk, helaas in een onverwarmde kerk omdat er geen geld is om de elektriciteit voor de ketel te betalen.

Graag willen we de gemeente de suggestie doen om verder te sparen voor deze twee parochies. Als individuele gemeenteleden hiervoor donaties willen doen dan kan dat via het rekeningnummer van de diaconie, onder vermelding van: solidariteitsactie Oekraïne. In deze voor Oekraïne barre tijden van geweld en kou, krijgen we de gelegenheid iets van onze warmte en overvloed af te staan.