• Vacature

Vacature

Van de beroepingscommissie:

Wie zijn wij:
Jan Brouwer de Koning, Klaas en Anouk van Dijk, Bas den Dekker, Christa Jukema, Rozemarijn de Jong, Jan Koning, Matthea Konijnenberg, Liesbeth van Meeteren.

Wij zijn als Beroepingscommissie nu al een tijdje bezig om een opvolger te vinden voor ds. Hester Smits. Het gemeenteprofiel en predikantenprofiel zijn inmiddels goedgekeurd door de gemeente en de kerkenraad. En de advertentie is geplaatst. Nu kan het echte beroepingswerk beginnen.

Verslag Beroepingscommissie oktober 2023

Nu we meer dan een jaar aan het werk zijn in de beroepingscommissie en nog geen resultaat hebben bereikt roept dat wellicht vragen op. Dus hier een verslag van het afgelopen jaar.

De geplaatste advertentie in februari met de sluitingsdatum van 1 maart, heeft helaas geen geschikte kandidaten opgeleverd.
In mei 2023 zijn we als commissie even op ‘on- hold’ gezet door de kerkenraad.
Het college van kerkrentmeesters had een advies ingediend om niet een voltijds predikant te beroepen maar een deeltijd predikant voor 0,5 FTE.
Hierover moest eerst een besluit genomen worden.

Tevens zijn er in het kader van het nieuwe beleidsplan ook enkele aanpassingen gedaan met betrekking tot het huidige (verlopen) beleidsplan, waar we als beroepingscommissie rekening mee dienden te houden.
Dit alles heeft geresulteerd in een kleine aanpassing in het gemeenteprofiel en in de formatie die beschikbaar is.
We gaan een nieuwe ronde in met deze aanpassingen en kunnen meedelen dat we voor 0,8 FTE een predikant kunnen beroepen.
We hebben in de ‘on-hold’ periode niet stil gezeten en zijn actief op zoek gegaan naar geschikte kandidaten.
Met de nieuwe advertentie (aangepaste FTE) en de profielen beginnen we een nieuwe ronde.
Wij zijn nog steeds enthousiast en hoopvol en gaan ervan uit dat het ons gaat lukken om een predikant voor onze gemeente te vinden.