• Aktie Kerkbalans 2024
  • Aktie Kerkbalans 2024

Aktie Kerkbalans 2024

De kerk: een plek waar we God en elkaar ontmoeten. Waar we rust en bezinning vinden. Waar we naar elkaar omzien en het leven met elkaar delen.

Die waarde van de kerk willen we voor de toekomst behouden. U/jij ook? De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en projecten kosten geld.

De Aktie Kerkbalans 2024 is afgelopen maar een bijdrage blijft altijd welkom. Maak dit dan over op rekening NL31 INGB 0005 1231 96, t.n.v. Prot. Gemeente te Leiderdorp onder vermelding “mijn steun 2024” of gebruik de QR code hierboven.