• Aktie Kerkbalans 2023

Aktie Kerkbalans 2023

De kerk: een plek waar we God en elkaar ontmoeten. Waar we rust en bezinning vinden. Waar we naar elkaar omzien en het leven met elkaar delen.

Die waarde van de kerk willen we voor de toekomst behouden. U/jij ook? De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en projecten kosten geld.

Geef daarom vandaag voor de kerk van morgen!

De vrijwilligers voor de Aktie Kerkbalans bellen deze week aan met de envelop voor uw jaarlijkse toezegging. Doet u deze toezegging per computer dan heeft u een e-mail gekregen met als afzender Kerkbalans@pgleiderdorp.nl. We hopen dat u, passend in uw persoonlijke begroting, ook financieel onze kerk steunt.

Geen envelop en ook geen e-mail? Een bijdrage overmaken kan op rekening NL31 INGB 0005 1231 96, t.n.v. Prot. Gemeente te Leiderdorp onder vermelding “mijn steun 2023” of via deze QR code.