• Collecte 7 augustus

Collecte 7 augustus

Diaconie, vakanties met aandacht van het Vakantiebureau

Het Vakantiebureau maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk en biedt in samenwerking met en steun van de Protestantse Kerk in Nederland vakantiemogelijkheden aan voor mensen voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan. Alle Vakanties met Aandacht hebben een open protestants-christelijk karakter en zijn toegankelijk voor iedereen. Meer informatie op www.hetvakantiebureau.nl

In beide kerken wordt tijdens de diensten gecollecteerd. U kunt uw gift ook overmaken op het Triodos banknummer NL15 TRIO 0390 5394 22 t.n.v. Diaconie Leiderdorp onder vermelding van ‘collectegift’, eventueel aangevuld met dit specifieke collectedoel. Collectebonnen worden aanbevolen en u kunt ook gebruik maken van de collecte app.

De tweede collecte in de kerk is voor het plaatselijke kerkenwerk.