• Weggeefwinkeltje
  • Weggeefwinkeltje

Weggeefwinkeltje

Leiderdorp helpt vluchtelingen

Ook in Leiderdorp verblijven vluchtelingen uit Oekraïne. Het zijn vooral vrouwen en oma’s met jonge kinderen. Op dit moment logeren zij voornamelijk bij gastgezinnen maar de verwachting is dat er begin juli zelfstandige woonruimtes voor hen beschikbaar komen.

De gemeente Leiderdorp is verantwoordelijk voor de huisvesting van de vluchtelingen en Welzijnsinstelling Incluzio houdt zich bezig met andere zaken, zoals school voor de kinderen, taallessen voor de volwassenen en dagbesteding.

Incluzio heeft de Diaconie benaderd of zij alle aanbod van spullen en kleding willen coördineren. Hiervoor zijn ruimtes op de Gemeentewerf beschikbaar. De Diaconie heeft positief gereageerd op deze vraag en heeft een ‘Weggeefwinkeltje met een ontmoetingsruimte’ ingericht.

Op dinsdag- en donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur is de huiskamer met winkel geopend. De coördinatie is in handen van diakenen Elsbeth Veerhoek en Marijke van Pernis. Zij zijn bereikbaar via e-mail leiderdorphelptvluchtelingen@gmail.com. Hier kunt u terecht met vragen en aanmeldingen.

Op deze manier hopen wij een gastvrije gemeente te kunnen zijn die het omzien naar vluchtelingen daadwerkelijk in de praktijk brengt.

Wanneer

wekelijks op dinsdag, donderdag 10:00-12:00u
vanaf 17 mei 2022
Gemeentewerf