Avondgebed Oekraïne

Impressie van het avondgebed voor Oekraïne dat op aswoensdag, 2 maart, in de Scheppingskerk is gebeden.