Speurneuzen en de voedselbank

De speurneuzen (kindercatechese) hebben een diaconale maand rondom de voedselbank. In dit filmpje doen ze boodschappen.