• Corona Regels

Corona Regels

Dit zijn sinds 17 februari 2022 de afspraken voor bezoekers van onze kerkgebouwen:

Alle activiteiten zijn zonder belemmering mogelijk, met inachtneming van onderstaande basisregels:

· Wij vragen u de hygiëneregels te volgen, zoals handenwassen en niezen in de elleboog

· Wij vragen u thuis te blijven in geval van ziekte

· Wij vragen u rekening te houden met andere aanwezigen door voldoende afstand te houden