• Concept begrotingen 2022

Concept begrotingen 2022

Hierbij biedt het College van Kerkrentmeesters van onze gemeente de conceptbegroting 2022 met de toelichting aan.

Uw eventuele reactie kunt u sturen naar de penningmeester. Als u een uitgebreide versie wilt, dan ligt deze op papier in de beide kerkgebouwen. U kunt de uitgebreide versie ook digitaal opvragen via fin-administratie@pgleiderdorp.nl.

In de bijlagen vind u ook de verkorte begroting van de Diaconie.

Met vriendelijke groet,
Rob H. van Nie, penningmeester.