• Corina Voskamp - stagiaire

Corina Voskamp - stagiaire

Mijn naam is Corina Voskamp. Ik volg de deeltijdopleiding tot Predikant aan de PThU te Amsterdam en ben daarmee een studiegenoot van jullie vorige stagiaire Ruth Six. Het komend collegejaar zal ik in twee perioden een korte stage lopen binnen uw gemeente. Tijdens die periode zal ik mij richten op activiteiten rondom het thema ‘leren’ in het najaar en ‘vieren’ in het voorjaar.

Mijn studie combineer ik met de zorg voor mijn gezin en mijn werkzaamheden als kerkelijk werker bij PKN Heemskerk en PKN Beverwijk. U kunt zeggen dat ik behoor tot de mensen met een late roeping. Mijn werkzame leven begon in de zorg als verpleegkundige en bedrijfsverpleegkundige. In 2008 rondde ik de HBO-opleiding Theologie/Godsdienst Pastoraal Werk in Amsterdam af. Van 2008 – 2021 ben ik werkzaam geweest als Geestelijk Verzorger in de ouderenzorg en de revalidatiezorg. In 2020 begon ik met de masteropleiding aan de PThU en begin 2021 kwam het werken binnen de kerk op mijn pad.

Ik kijk er naar uit u tijdens mijn stageweken, beginnend eind oktober van dit jaar, te ontmoeten en hopelijk een beetje te leren kennen!

Corina Voskamp