Concept Jaarrekening

Het College van Kerkrentmeester biedt u hierbij aan de conceptjaarrekening 2020 van onze Prot. Gemeente Leiderdorp

Deze versie ligt vanaf 9 maart ook in de kerkgebouwen. Voor wie dat wil is een digitale versie op aanvraag beschikbaar bij kerkbureau@pgleiderdorp.nl en bij fin-administratie@pgleiderdorp.nl. U kunt hierop reageren op de gemeenteavond van 30 maart 2021 (Scheppingskerk en/of digitaal, nadere informatie volgt nog).

met vriendelijke groet,
Rob H. van Nie,
penningmeester