Portret: Lied en Geloof

Deze week is Karel, kerkrentmeester, aan het woord over zijn lievelingslied van Huub Oosterhuis en zijn geloof.

Heeft u ook een lievelingslied? Of een mooi verhaal over uw geloof? Mail of bel dan naar Hester Smits.