• Collecte 5 december

Collecte 5 december

Kerk in Actie Buitenland, Kerken geven kinderen in Moldavië toekomst.

In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.

In beide kerken wordt er zondags weer gecollecteerd maar u kunt uw gift ook overmaken op het Triodos banknummer NL15 TRIO 0390 5394 22 t.n.v. Diaconie Leiderdorp onder vermelding van ‘collectegift’, eventueel aangevuld met dit specifieke collectedoel. Collectebonnen zijn welkom en u kunt ook gebruik maken van de collecte app.

De opbrengst van de collecte wordt verdeeld over bovenstaand doel en het plaatselijke kerkenwerk.