• Collecte 17 oktober

Collecte 17 oktober

Werelddiaconaat, werken aan stabiele toekomst in Kameroen

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahelwoestijn. Het is er dus warm en droog en door de klimaatverandering wordt het er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. Onder leiding van de kerk trekken zij samen op in een project dat gericht is op duurzame landbouw. Dit zorgt niet alleen voor meer voedselzekerheid, maar ook voor een vreedzame samenleving.

In beide kerken wordt er zondags weer gecollecteerd maar u kunt uw gift ook overmaken op het Triodos banknummer NL15 TRIO 0390 5394 22 t.n.v. Diaconie Leiderdorp onder vermelding van ‘collectegift’, eventueel aangevuld met dit specifieke collectedoel. Collectebonnen zijn welkom en u kunt ook gebruik maken van de collecte app.

De opbrengst van de collecte wordt verdeeld over bovenstaand doel en het plaatselijke kerkenwerk.