Portret: Lied en geloof

In dit portret is Mandy (52 jaar), actief in de kliederkerk, aan het woord over haar lied 'What a wonderful world' en haar geloof.

Heeft u ook een lievelingslied? Of een mooi verhaal over uw geloof? Mail of bel dan naar Hester Smits