• Vesper Stille tiijd
  • Vesper Stille tiijd

Vesper Stille tiijd

Oecumenische vesperdiensten in de Stille tijd. U kunt de vespers volgen via live stream verbinding.
Dorpskerk (4 en 18 mrt) HIER.
De Goede Herder (11 en 25 mrt) HIER.

Evenals voorgaande jaren worden er in de 40-dagentijd voor Pasen oecumenische vesperdiensten georganiseerd in een samenwerking van de Rooms-Katholieke parochiekern ‘De Goede Herder’ en de Protestantse Gemeente in Leiderdorp en Zoeterwoude/Rijndijk. Het thema is: ‘de zeven kruiswoorden’.

In deze 40dagentijd staan wij stil bij de zeven Kruiswoorden uitgesproken in die enkele minuten voor Jezus’ kruisdood. Uit de vier evangeliën werden de kruiswoorden van Jezus bijeengebracht, in een traditie die al eeuwenoud is.

Deze laatste woorden van Jezus, die we kennen als de zeven Kruiswoorden, zijn als een testament. In zijn diepste pijn en lijden blijft Jezus betrokken op zijn medemensen. Meer dan dat, in de Kruiswoorden ontdekken we dat Hij hen – en ons - een opdracht meegeeft.

In de gebrokenheid van het bestaan komen we op het spoor van een specifieke levensopdracht.

Het is een opdracht die haar begin en haar voltooiing vindt in de God van de kwetsbare liefde: de liefde voor al wat kwetsbaar is. We proberen te leven naar het ‘testament van Jezus’. Als de zeven kruiswoorden ons langzaam doordesemen en in ons mogen groeien tot een levenshouding, dan zullen we ook in kwetsbare momenten de kracht vinden om opnieuw rechtop te komen. Dan kunnen we, als vreugdevolle mensen van ‘Opstanding’, ons geloof uitstralen. Dat we enthousiaste Paasmensen mogen worden, bezield door de Geest.

Van harte welkom op
18 februari    Dorpskerk
25 februari    De Goede herder
4 maart          Dorpskerk
11 maart        De Goede Herder
18 maart        Dorpskerk
25 maart        De Goede Herder: viering van Boete en Verzoening
Aanvang steeds om 19.15 uur (tot 19.45 uur)

Namens de Taakgroep Eredienst en voorbereidingsgroep ‘Vespers in de stille tijd’:
Liesbeth van Meeteren, lmeeteren@hotmail.com; tel: 071-5895609

Wanneer

do 4 maart 2021 19:15-19:45u
Online te volgen. Vesper 3
Dorpskerk
do 11 maart 2021 19:15-19:45u
Online te volgen. De Goede Herderkerk. Vesper 4
do 18 maart 2021 19:15-19:45u
Online te volgen. Vesper 5
Dorpskerk
do 25 maart 2021 19:15-19:45u
Online te volgen. De Goede Herderkerk. Vesper 6