De kerk in Corona-tijd

Ook Open Kerk gaat tijdelijk dicht, alleen erediensten en Voedselbank gaan nog door

Vanwege de ontwikkelingen met het coronavirus heeft het moderamen op maandag 18 januari 2021 besloten om vrijwel alle activiteiten in de kerkgebouwen tot nader order stil te leggen. Alleen de erediensten – zonder publiek en nu ook zonder zang - en de inzameling voor de Voedselbank zetten we voort.

Als kerkleiding proberen we de drukte in onze gebouwen te verminderen. Ons besluit houdt in dat de Open Kerk op woensdag in de Dorpskerk en op donderdag in de Scheppingskerk met onmiddellijke ingang is stopgezet. Wel kunnen mensen artikelen voor de Voedselbank Leiden en omstreken op de bekende tijdstippen (woensdag respectievelijk donderdag tussen 10 en 12 uur ) bij de betreffende kerk afleveren. Verder adviseert het moderamen iedereen om fysieke ontmoetingen te beperken en bijvoorbeeld boekbesprekingen of gespreksgroepen anders te organiseren.

Trouwe bezoekers van de Open Kerk geven we zo veel mogelijk persoonlijk tekst en uitleg over onze ingrijpende beslissing. Wie behoefte heeft aan informatie, kan zich natuurlijk – zij het op enige afstand – tot ons wenden. Ook onze bureaumedewerkers blijven op hun vaste tijden telefonisch en per e-mail bereikbaar.

Sterkte allemaal in deze moeilijke coronatijd.

ROB VAN NIE
VOORZITTER KERKENRAAD

Weet dat we met u bidden om andere tijden waarin wij elkaar weer kunnen ontmoeten en samen kunnen vieren. De kerkenraad leeft met u mee in deze tijd met de woorden van de bekende zegen:

God, geef me de kalmte om te aanvaarden
wat ik niet kan veranderen;
moed om te veranderen wat ik kan veranderen;
en wijsheid om tussen deze twee te onderscheiden.

Mocht u in deze tijd behoefte hebben aan pastorale steun, dan kunt u op elk moment een predikant bellen of iemand van de pastorale raden.

Kerkdiensten tijdens de lockdown
De kerkdiensten worden digitaal uitgezonden vanuit de Dorpskerk of de Scheppingskerk. Het rooster staat hier op de website bij Kerkdiensten.