• Actie Kerkbalans
  • Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans

Inzameling Protestantse Gemeente in coronatijd

De Protestantse Gemeente Leiderdorp doet mee aan de landelijke Actie Kerkbalans. Van 16 tot en met 30 januari zamelen vrijwilligers van de kerkelijke gemeente – uiteraard corona-proof - geld in om het waardevolle werk van de kerk te kunnen voortzetten.

Voor de kerkelijke gemeente is de jaarlijkse actie van groot belang. Enerzijds loopt de kerk door de coronabeperkingen inkomsten uit collectes mis, want kerkbezoek is voorlopig niet mogelijk. Anderzijds tast de Protestantse Gemeente Leiderdorp juist nu in de buidel. Door de aanschaf van livestream-apparatuur zijn diensten uit de Dorpskerk en de Scheppingskerk voor veel mensen thuis te volgen.

Daarnaast ondersteunt de kerkelijke gemeente arme en kwetsbare groepen in de samenleving. Ook het onderhoud van de kerkgebouwen kost de kerkgemeenschap jaarlijks heel wat geld.

De Protestantse Gemeente Leiderdorp heft geen contributie, maar moet het vooral hebben van vrijwillige bijdragen. Ook mensen die geen lid zijn kunnen geld overmaken ten name van Protestantse Gemeente Leiderdorp, op rekening NL31 INGB 0005 1231 96, o.v.v. gift. Zo’n bijdrage is aftrekbaar bij de belasting als gift aan een goed doel (ANBI).