• Collecte 24 januari

Collecte 24 januari

Diaconie, Schuldhulpmaatje

Over geld praat je niet maar dit taboe is enorm schadelijk. De schaamte is zo groot dat zelfs mensen die in hun financiële problemen de wanhoop nabij zijn, veel te laat om hulp vragen. Het gevolg is een vicieuze cirkel van oplopende spanningen in relaties en gezinnen, problemen op het werk of op school en oplopende schulden. SchuldHulpMaatje, een initiatief van de gezamenlijke kerken in Nederland, wil het taboe op geldzorgen doorbreken. Om op deze manier mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten te helpen. Ook in Leiderdorp is Schuldhulpmaatje actief en helpen zij dorpsgenoten met schulden die het moeilijk vinden om hun financiën op orde te krijgen en te houden.

U kunt uw gift overmaken op het Triodos banknummer NL15 TRIO 0390 5394 22 t.n.v. Diaconie Leiderdorp onder vermelding van ‘collectegift’. Collectebonnen zijn welkom en u kunt ook gebruik maken van de collecte app.

De opbrengst van de collecte wordt verdeeld over bovenstaand doel en het plaatselijke kerkenwerk.