• Collecte 29 november

Collecte 29 november

PKN, Pastoraat

Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die er voor open staat.

U kunt uw gift achterlaten in de collecteschaal of collectezak in de kerken of overmaken op het Triodos banknummer NL15 TRIO 0390 5394 22 t.n.v. Diaconie Leiderdorp onder vermelding van ‘collectegift’. Collectebonnen zijn welkom en u kunt ook gebruik maken van de collecte app. Een uitgebreide beschrijving hiervan vindt u HIER.

De opbrengst van de collecte wordt verdeeld over bovenstaand doel en het plaatselijke kerkenwerk.