• Collecte 18 oktober

Collecte 18 oktober

Werelddiaconaat, Diaconessen in Rwanda

In het kleine dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft zeventig procent van de inwoners van de landbouw. Omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners, leeft meer dan de helft onder de armoedegrens. Met de genocide van 1994 nog vers in het geheugen, is er nog veel onderling wantrouwen tussen inwoners. Rwandese diaconessen ondersteunen de armste boeren en boerinnen in hun regio. De zusters trainen ieder jaar 150 boeren en boerinnen. Daardoor kunnen ze hun gezin voeden en verdienen ze voldoende geld om hun kinderen naar school te laten gaan.

U kunt uw gift achterlaten in de collecteschaal of collectezak in de kerken of overmaken op het Triodos banknummer NL15 TRIO 0390 5394 22 t.n.v. Diaconie Leiderdorp onder vermelding van ‘collectegift’. Collectebonnen zijn welkom en u kunt ook gebruik maken van de nieuwe collecte app. Een uitgebreide beschrijving hiervan vindt u HIER.

De opbrengst van de collecte wordt verdeeld over bovenstaand doel en het plaatselijke kerkenwerk.