• Dienst van Woord, Beeld en Muziek

Dienst van Woord, Beeld en Muziek

Thema van de dienst is: “In het licht van Franciscus”

Hierbij staat het leven van Franciscus van Assisi centraal. Aan de hand van fragmenten, ondersteund door inspirerende teksten en beelden afgewisseld door muziek en zang nemen wij u mee naar het leven van Franciscus van Assisi.

Franciscus is bij uitstek een man die zich ten volle heeft ingezet voor al wie kwetsbaar en broos was. Misschien is hij wat meer populair geworden omwille van zijn bijzondere band met dieren, maar we mogen ook niet uit het oog verliezen dat hij opkwam voor allen die gekwetst waren, voor allen die doodziek waren, voor allen die maatschappelijk gezien niet meer meetelden.

Tot op de dag van vandaag vinden een mensen kracht en inspiratie door zich te verdiepen in het leven en werken van deze eenvoudige monnik. Volgens de verhalen verzoende hij een bloeddorstige wolf met de stedelingen van Gubbio, preekte hij meermaals voor de vogels.

Franciscus schreef aan het einde van zijn leven toen hij ernstig ziek was zijn wereldberoemde ‘Lied op alle schepselen’ ook wel genoemd: het Zonnelied.

Franciscus van Assisi (1181-1226), de stichter van de Franciscaanse kloosterorde, is nog altijd een tot de verbeelding sprekende figuur. Zijn spiritualiteit, zijn aandacht voor de schepping, zijn betrokkenheid op de armen: veel verhalen doen hierover de ronde. We willen ons verdiepen in het leven en de spiritualiteit van Franciscus en dat naar ons toehalen. Wat heeft Franciscus ons nu nog te zeggen?

Voorganger in deze dienst is Leo Koot ofs.
De reden dat Leo op deze sterfdag van Franciscus van Assisi voor deze dienst is gevraagd is omdat hij naast Katholiek lekenvoorganger ook lid is van een Franciscaanse orde.
Voordat Leo lid werd van de Franciscaanse orde, had hij al sinds 1990 een aantal opleidingen gedaan aan de Katholieke Pastorale school. Daarna een door het bisdom gegeven opleiding tot lekenvoorganger/ gebedsleider. Deze opleiding was gericht op het mogen houden van communievieringen, Woord- en gebed vieringen alsmede uitvaarten. Sinds 2009 is hij toegetreden tot de Orde van Franciscaanse seculieren (ofs). Dit is een orde van evangelisch-levende mannen en vrouwen, die geen kloostergelofte afleggen en hun gewone werkzaamheden buiten en binnen hun gezin kunnen behouden. Leo is sinds 2013 geprofest lid van de Franciscaanse orde der seculieren (meestal afgekort als Leo Koot ofs), waarvan sinds 2018 minister van de broederschap Portiuncula uit de Leidse regio. Leo sinds dit jaar ook bevoegd om als geestelijk assistent (GA) een of meerdere broederschappen in Nederland te begeleiden.

Datum: 4 oktober 2020
Tijd: 17.00 uur
Locatie: Scheppingkerk

Wanneer

zo 4 oktober 2020 17:00u
Leo Koot ofs
Scheppingskerk