home

Ruth Six

Ruth Six

Ruth Six zal van tot de zomer van 2021 bij onze kerkgemeente stage lopen. Zij zal een aantal pastorale gesprekken doen, in een kerkdienst voorgaan en zich bezig houden met een moreel vraagstuk in onze gemeente.
Ruth:
“Vol enthousiasme, met een open hart en bezield door Gods Geest hoop ik de komende maanden als stagiaire in de Leiderdorpse kerk aan de slag te gaan.

Dit jaar begon ik met mijn master Gemeentepredikant, en dit wordt mijn eerste stage in een kerkelijke gemeente. Ik word enthousiast van goede gesprekken, met openheid voor elkaar én God.

In Amsterdam, waar ik woon, ben ik betrokken bij een pioniersplek, waar we ons met studenten- en young-proffesionals in interactieve workshops buigen over zingevingsvragen. Hierbij word ik telkens voor de vraag gesteld hoe je over God spreekt in een tijd waar dit niet vanzelfsprekend lijkt, en wat dit nu nog te zeggen heeft.

In de andere master die ik doe, Filosofie van Cultuur en Bestuur, houd ik me bezig met maatschappelijk relevante vraagstukken. Ik probeer lijntjes te leggen tussen de twee masters en zo ook theologie te verbinden met die relevante vragen.

Naast al dat gestudeer, geniet ik, zover dat in deze tijd mogelijk is, van het studentenleven. Ik houd van het afspreken met mijn vrienden, door natuur én stad wandelen en zingen.

Ik kijk er naar uit om de komende maanden van en met jullie te leren. Ik zal meekijken met het reilen en zeilen van de gemeente, verschillende pastorale gesprekken voeren en ook voorgaan in een eredienst.
Tot kijk!"


Stagebegeleider is Hester Smits.

 

Abonneer je op updates van de website

[x] dit niet meer tonen