home

Collecte

Collecte

Er wordt in de kerk gecollecteerd. U kunt ook een gift overmaken naar de Diaconie onder vermelding van 'collectes'. Deze inkomsten worden dan maandelijks verdeeld over de collectedoelen en het plaatselijk kerkenwerk. Wil je geen verdeling, geef dan op de overschrijving duidelijk aan waarvoor de gift bestemd is.
Je kunt je gift overmaken op het Triodos banknummer NL15 TRIO 0390 5394 22 t.n.v. Diaconie Leiderdorp onder vermelding van ‘collectegift’ of specifieke bestemming. Wekelijks wordt op de website en in de Zondagsbrief vermeld waar de collecte van deze zondag voor bestemd is.

Ook is het mogelijk om je gift via de collecte-app APPOSTEL over te maken. Voor meer informatie, kijk hier.

Samen zijn we een Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.