Elke eerste Dinsdag van de maand wordt bij de Scheppings kerk een inzameling gehouden van oud papier en boeken.

Gelijktijdig houdt de diaconie een inzameling voor de voedselbank.

De spullen kunnen worden ingeleverd tussen 08:00 en 16:30 uur bij de Scheppingskerk, van Poelgesstlaan 2 te Leiderdorp.

 Met de ingezamelde boeken wordt twee maal per jaar een boekenmarkt gehouden in de Scheppingskerk.

De eerst volgende boekenmarkt wordt gehouden op vrijdagavond 25  en zaterdag mei 2018.