Maandag 19 februari  2018
Wilddreefkring
o.l.v. ds. Henk Hemstede
14.00 uur ten huize van Bep Schipper, Grotiuslaan 11
We gaan in gesprek over de Brief van Jacobus,

hoofdstuk 3;

contactpersoon: mevr. B. Schippers-Westmaas, tel: 071 589 06 41
Iedereen met belangstelling voor deze groep is van harte welkom!

 

Volwassencatechese: Geloofsverdieping.

Aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis gaan we op zoek

naar de kern en de diepte van ons christelijke geloof.
20.00-21.30 uur in  de Scheppingskerk
o.l.v. ds. Esther de Paauw, Tel. 071 301 87 42,
voor informatie en aanmelding: ds. Esther de Paauw

e-mail: vrouwdepaauw@gmail.com

 

Dinsdag  20 februari  2018
Gemeentevergadering

Scheppingskerk 15.00 uur

Gespreksonderwerp: Geestelijk leiderschap

Speurneuzen
voor kinderen uit groep 7 en 8 v.d. basisschool
Scheppingskerk, de Ark van 16.00-17.00 uur
o.l.v. ds. Esther de Paauw en ds. Hester Smits
Contact: e-mail: ds. Hester Smits, hestersmits@ziggo.nl; Tel. 071 887 99 50

Zingen met je ziel in de Vastentijd

5 avonden  in de

Dorpskerk van 19.30-21.00 uur
o.l.v. Mariëtte Burm, muziektherapeut

Kosten 60.00 euro bij voorinschrijving voor alle avonden of 12.50 per avond
Aanmelden: cbileiderdorp@gmail.com of www.cbileiderdorp.nl

 

Woensdag  21 februari  2018

Boekenboom I
"Aan het eind van de dag" van Nelleke Noordervliet

Onder leiding van Agnes Luk

14.00 uur ten huize van Janny Vollaard, Laan van Berendrecht 268, Tel. 5891247

contactpersoon: Martine Boxhoorn, tel. 071 541 21 40, e-mail:marthy@boxhoorn.nl

Donderdag 22 februari 2018

Kring “Geloven in deze tijd”

Scheppingskerk 10.00 uur

Gespreksleider Bas den Dekker over hoofdstuk 5

 

Oecumenische Vesper in de 40 dagentijd

De Goede Herder : aanvang 19.15 uur
Het thema is: “Onvoorwaardelijke liefde”.
LEES MEER

Voor meer informatie: Liesbeth van Meeteren , tel 071 589 56 09

 

Leiderdorps Zorgdebat in de Dorpskerk

Sprekers Olaf Macdaniël (gemeente Leiderdorp)

Roeland van Velzen (huisarts Leiderdorp)

Ineke van der Zande ( Libertas Leiden)

Huibrecht Bos (moderator)

Dorpskerk: aanvang 20.00 uur. Kerk open vanaf 19.45 uur.
LEES MEER

Toegang: vrijwillige bijdrage, inclusief consumptie.

 

Vrijdag 23 februari  2018
In aanloop naar Pasen

4e cursusdag Iconen schilderen

Aanvang 9.00 uur in de Dorpskerk

Docente is Thea van Haarlem

Info Mary van ’t Woud, tel. 071 5411 290 of via marypiet@hotmail.com

 

Dinsdag 27 februari  2018
Zingen met je ziel in de Vastentijd

5 avonden  in de

Dorpskerk van 19.30-21.00 uur
o.l.v. Mariëtte Burm, muziektherapeut

Kosten 60.00 euro bij voorinschrijving voor alle avonden of 12.50 per avond
Aanmelden: cbileiderdorp@gmail.com of www.cbileiderdorp.nl

Donderdag 1 maart 2018

Oecumenische Vesper in de 40 dagentijd

Dorpskerk : aanvang 19.15 uur
Het thema is: “Onvoorwaardelijke liefde”.

Voor meer informatie: Liesbeth van Meeteren , tel 071 589 56 09

 

Maandag 5 maart  2018
Volwassencatechese: Geloofsverdieping.

Aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis gaan we op zoek

naar de kern en de diepte van ons christelijke geloof.
20.00-21.30 uur in  de Scheppingskerk
o.l.v. ds. Esther de Paauw, Tel. 071 301 87 42,
voor informatie en aanmelding: ds. Esther de Paauw

e-mail: vrouwdepaauw@gmail.com

 

Dinsdag 6 maart  2018

Speurneuzen
voor kinderen uit groep 7 en 8 v.d. basisschool
Scheppingskerk, de Ark van 16.00-17.00 uur
o.l.v. ds. Esther de Paauw en ds. Hester Smits
Contact: e-mail: ds. Hester Smits, hestersmits@ziggo.nl; Tel. 071 887 99 50

Zingen met je ziel in de Vastentijd

5 avonden  in de

Dorpskerk van 19.30-21.00 uur
o.l.v. Mariëtte Burm, muziektherapeut

Kosten 60.00 euro bij voorinschrijving voor alle avonden of 12.50 per avond
Aanmelden: cbileiderdorp@gmail.com of www.cbileiderdorp.nl

 

Film: Babettes Feast

Scheppingskerk, aanvang 20.00 uur

Toegang 5 euro inclusief drankje na afloop

 

Woensdag 7 maart  2018

Boekbespreking in de Scheppingskerk:

Het Dagboek van Etty Hillesum

Als voorbereiding lezen: 4 oktober 1941 t/m 21 oktober 1941

En 14 december 1941 t/m 30 december 1941

Let op: aanvang 15.00 uur o.l.v. ds. Stephan Kurtzahn

 

Donderdag 8 maart 2018

Oecumenische Vesper in de 40 dagentijd

De Goede Herder : aanvang 19.15 uur
Het thema is: “Onvoorwaardelijke liefde”.

Voor meer informatie: Liesbeth van Meeteren , tel 071 589 56 09

 

Vrijdag  9 maart  2018
In aanloop naar Pasen

5e cursusdag Iconen schrijven

Aanvang 9.00 uur in de Dorpskerk

Docente is Thea van Haarlem

Info Mary van ’t Woud, tel. 071 5411 290 of via marypiet@hotmail.com

 

Maandag 12 maart  2018
Wilddreefkring
o.l.v. ds. Henk Hemstede
14.00 uur ten huize van Gerrie Fossen, Wagenmaker 18,
We gaan in gesprek over de Brief van Jacobus,

Hoofdstuk 4;

contactpersoon: mevr. B. Schippers-Westmaas, tel: 071 589 06 41
Iedereen met belangstelling voor deze groep is van harte welkom!

 

Dinsdag 13 maart  2018

Speurneuzen
voor kinderen uit groep 7 en 8 v.d. basisschool
Scheppingskerk, de Ark van 16.00-17.00 uur
o.l.v. ds. Esther de Paauw en ds. Hester Smits
Contact: e-mail: ds. Hester Smits, hestersmits@ziggo.nl; Tel. 071 887 99 50

Zingen met je ziel in de Vastentijd

5 avonden  in de

Dorpskerk van 19.30-21.00 uur
o.l.v. Mariëtte Burm, muziektherapeut

Kosten 60.00 euro bij voorinschrijving voor alle avonden of 12.50 per avond
Aanmelden: cbileiderdorp@gmail.com of www.cbileiderdorp.nl

 

Vergadering Grote Kerkenraad-4

Dorpskerk, aanvang 20.00 uur

 

Woensdag 14 maart 2018

Zangmiddag in de Dorpskerk

Van 14.30 -16.00 uur

14.00 uur: koffie of thee

Toelichting: ds. Esther de Paauw

Informatie: Wim Uittenbogaard, tel. 071 541 53 94

 

Donderdag 15 maart 2018 

Hobbyclub
Aanvang 9.45 uur in het Trefpunt.
Info: Henny de Jong, tel: 589 26 92 of email: hennyenmart72@gmail.com

 

Ontmoetingsochtend 65+

De koffie staat om 10.15 uur klaar

10.30-12.00 uur in de kapelzaal van de Scheppingskerk

Edith Nijenhuis is gastspreker met als onderwerp “De Belastingdienst”.

Toegang gratis

Voor informatie kunt u terecht bij Jelly Bakker,  tel. 071 576 08 16

 

Gesprekskring over Thomas Haliks boek “Ík wil dat jij bent”

Het gaat over geloven en de liefde

Gespreksleider is ds. Hester Smits.

U kunt zich bij haar opgeven voor deze kring.
13.30-15.00 uur in  ‘t Trefpunt

Oecumenische Vesper in de 40 dagentijd

Dorpskerk : aanvang 19.15 uur

Hieraan voorafgaand is de vastenmaaltijd om 18.00 uur.
Het thema is: “Onvoorwaardelijke liefde”.

Voor meer informatie: Liesbeth van Meeteren , tel 071 589 56 09

 

Vrijdag  16 maart  2018
In aanloop naar Pasen

6e en laatste cursusdag Iconen schrijven

Aanvang 9.00 uur in de Dorpskerk

Docente is Thea van Haarlem

Info Mary van ’t Woud, tel. 071 5411 290 of via marypiet@hotmail.com

 

Maandag 19 maart  2018
Volwassencatechese: Geloofsverdieping.

Aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis gaan we op zoek

naar de kern en de diepte van ons christelijke geloof.
20.00-21.30 uur in  de Scheppingskerk
o.l.v. ds. Esther de Paauw, Tel. 071 301 87 42,
voor informatie en aanmelding: ds. Esther de Paauw

e-mail: vrouwdepaauw@gmail.com

 

Dinsdag  20 maart  2018
Speurneuzen
voor kinderen uit groep 7 en 8 v.d. basisschool
Scheppingskerk, de Ark van 16.00-17.00 uur
o.l.v. ds. Esther de Paauw en ds. Hester Smits
Contact: e-mail: ds. Hester Smits, hestersmits@ziggo.nl; Tel. 071 887 99 50

Zingen met je ziel in de Vastentijd

5 avonden  in de

Dorpskerk van 19.30-21.00 uur
o.l.v. Mariëtte Burm, muziektherapeut

Kosten 60.00 euro bij voorinschrijving voor alle avonden of 12.50 per avond
Aanmelden: cbileiderdorp@gmail.com of www.cbileiderdorp.nl

 

Vergadering College van Diakenen

Scheppingskerk, aanvang 20.00 uur

 

Woensdag  21 maart  2018

Boekenboom I
"Aan het eind van de dag" van Nelleke Noordervliet

Onder leiding van Agnes Luk

14.00 uur ten huize van Janny Vollaard, Laan van Berendrecht 268, Tel. 5891247

contactpersoon: Martine Boxhoorn, tel. 071 541 21 40, e-mail:marthy@boxhoorn.nl

Boekenboom 2
"Moedervlekken" van Arnon Grünberg,
14.00 – 15.30 uur bij een van de deelnemers thuis;

contactpersoon: Trudy Bokelmann, tel. 071 589 77 98,

e-mail: trudybokelmann@gmail.com

 

Donderdag 22 maart 2018

Bijbelkring Dorpskerk

10.30-12.00 uur in ‘t Trefpunt

Gespreksleider is ds. Hester Smits.

 

Oecumenische Vesper in de 40 dagentijd

De Goede Herder : aanvang 19.15 uur

Viering van Boete en Verzoening
Het thema is: “Onvoorwaardelijke liefde”.

Voor meer informatie: Liesbeth van Meeteren , tel 071 589 56 09

 

Vrijdag 23 maart  2018
In aanloop naar Pasen

Opening van de tentoonstelling van de geschreven Iconen van de

Afgelopen cursus onder leiding van Docente  Thea van Haarlem

Aanvang 16.00 uur in de Dorpskerk

Info Mary van ’t Woud, tel. 071 5411 290 of via marypiet@hotmail.com

 

Met elkaar eten in de Scheppingskerk

Aanvang 18.30 uur
kosten 6.50 euro per persoon
Aanmelden bij Ellis Groothoff, tel. 071 589 10 75

Van woensdag 14 t/m woensdag 21 maart 2018

 

Dinsdag  27 maart  2018
Speurneuzen
voor kinderen uit groep 7 en 8 v.d. basisschool
Scheppingskerk, de Ark van 16.00-17.00 uur
o.l.v. ds. Esther de Paauw en ds. Hester Smits
Contact: e-mail: ds. Hester Smits, hestersmits@ziggo.nl; Tel. 071 887 99 50

Zaterdag 31 maart op Zondag 1 april 2018
Nacht van het Waken

Informatie bij Liesbeth van Meeteren, tel.071  589 56 09;

mail: lmeeteren@hotmail.com

 

Open kerk
van 10.00-12.00 uur. Iedereen is welkom om
-De kerk van binnen te bewonderen
-Te luisteren naar het orgel
-Even tot jezelf te komen, een kaarsje te branden
-Een gesprek te voeren, kopje koffie te drinken enz.

Inloopuur Scheppingskerk
iedere donderdag van 10.00-12.00 uur
Inloopuur Dorpskerk
iedere 2e en 4e woensdag van 10.00-12.00 uur

Wijzigingen en aanvullingen voor deze agenda
Uiterlijk 18 maart  2018
doorgeven aan Mary van 't Woud
Tel. 541.12.90 e-mail: marypiet@hotmail.com

Deze agenda is ook te vinden op de website van de kerk.
www.pgleiderdorp.nl <>